Autres contributions

Autres contributions
Ce qui peut faire rire

Ce qui peut faire rire
Mộc tồn - Hạ cờ tây


Cách đặt tên quán thịt cầy cũng giống như kiểu trước quán bia đề hai chữ: Ca ngắn, nghĩa là ở đó có tiếp viên, vì ca ngắn là ca không dài, ca không dài là cai không già, cai không già là cai non, mà cai non là con nai. Có nai là có gái, đó là cái lối dùng hệ thống thay thế rất phức tạp, và không theo logic của người dân miền Trung, như dân xứ Quảng chẳng hạn. Người Bắc không giỏi, và thậm chí không biết nói lái, nên cái cách của họ đơn giản hơn, một là dùng tiếng lóng, hai là dùng chữ thay thế. Mộc có nghĩa là cây, tồn có nghĩa là còn. Cây còncon cầy. Hay như cờ tây cầy tơ. Một lối nói ví von, chơi chữ gần. Một kiểu tư duy đơn tuyến.

Sources : http://vantuyen.net/


Xin giúp tôi với: Chế Bồng Nga là con trai hay con gái?

"Ông ấy là đàn ông" (http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100503074137AAgwhaj) Thế bà ấy là đàn bà hay đàn ông nhỉ ?

trait


Sommaire de la rubrique
haut de page